رئیس ورزش و جوانان شهرضا خبر داد؛

کسب یازده مدال رنگی توسط کونگ فو کاران شهرضا / جشن شب یلدا در استخر دریای شهرضا برگزار شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: کونگ فو کاران شهرضا در قالب تیم اصفهان در مسابقات کشوری کونگ فو بانوان یازده مدال رنگی کسب کردند.

آخرین اخبار