رئیس دانشگاه آزاد شهرضا خبر داد؛

بهره‌برداری از بزرگترین پروژه استخر و پارک آبی شهرضا

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گفت: تا دو ماه آینده از بزرگترین پروژه استخر و پارک آبی در فلات مرکزی ایران بهره‌برداری می‌شود.

در حکمی از سوی رئیس ورزش شهرضا؛

سرپرست هیئت شنای شهرستان شهرضا منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا، سرپرست هیئت شنای شهرضا معرفی شد.

آخرین اخبار