نوبخت:

استخدامی‌های دستگاه‌های اجرایی بکار گرفته می‌شوند

معاون برنامه‌ریز و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: جذب و بکارگیری نیروهایی که مراحل قانونی استخدام را طی کرده باشند اسفندماه به طور کامل انجام می شود.

آخرین اخبار