استخدام کاربر بانکی در بانک پارسیان

بانک پارسیان به منظور تأمین و تکمیل نیروی انسانی شعب در شهرهای اصفهان، شهرضا، شهرکرد، کاشان، یاسوج و سیرجان از واجدین شرایط دعوت به همکاری کرده است.

آخرین اخبار