رئیس بسیج زنان کشور:

شاغل شدن عامل تاخیر ازدواج دختران/برداشتن اولویت استخدام آینده شغلی دختران مجرد را تضمین می کند

رئیس بسیج زنان کشور معتقد است برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد تضمین کننده آینده شغلی و خانوادگی دختران مجرد است و این موضوع فرصتی است تا دختران حتی پس از ازدواج نیز امکان جذب در دستگاههای دولتی و غیردولتی را داشته باشند.

آخرین اخبار