رحمانی فضلی اعلام کرد

موافقت وزارت کشور با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در ۲۲ اسفند

وزیر کشور از موافقت این وزارتخانه با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در ۲۲ اسفند خبر داد و نیز از تحت کنترل درآمدن پیش سازهای تولید مخدرهای صنعتی خبر داد.

آخرین اخبار