کاروان سرزمین برادری به‌دنبال تقویت همدلی در کشور است

دبیر اتحادیه امت واحده گفت:ایده اولیه راه‌اندازی کاروان این بود تا با سفر به استان‌هایی چون کردستان گامی در جهت تقویت همدلی بین اقوام و مذاهب مختلف برداریم.

آخرین اخبار