مناطق مختلف یمن همچنان آماج حملات جنگنده‌های سعودی

جنگنده‌های سعودی امروز یکشنبه ۲۰ بار مناطق مختلف یمن را بمباران کردند.

آخرین اخبار