روایت همسر شیخ شحاته از نحوه شهادت وی / متن اعتراف متهمان کشتار رهبر شیعیان مصر

متهمین کشتار وحشیانه رهبر شیعیان مصر در دادگاه جنوب استان الجیزه اعتراف کردند. دادستانی جنوب استان جیزه مصرا از دستگیری پنج تن در قضیه کشتار فجیع رهبر شیعیان مصر و احضار ۹ تن درگیر به دادگاه خبر داد. بر اساس گزارش دادستانی مصر متهمان اصلی این پرونده قتل شیخ حسن شحاته را رد کرده ولی گفته اند […]

آخرین اخبار