گزارشی هولناک از بازار جنسی داعش +تصاویر

زنی در داعش تن به بیست ازدواج اجباری داده و هر بار برای بازگرداندن دوشیزگی خود تحت عمل جراحی قرار گرفته است!

آخرین اخبار