فروزان مهر معاون اقتصادی وزیر کشور شد

پس از تعیین استاندار جدید خراسان رضوی، محمدحسین فروزان‌مهر که پیش از این سکاندار این استان بود، معاون اقتصادی وزیر کشور شد.

آخرین اخبار