۷۶۰میلیارد ریال برای تکمیل طرح های سفر رهبری به عسلویه اختصاص یافت

استاندار بوشهر گفت: ۷۶۰ میلیارد ریال اعتبار جدید برای تکمیل طرح های مصوب سفر رهبر معظم انقلاب به عسلویه اختصاص یافت.

آخرین اخبار