نوآم چامسکی:

حداقل ۸۰ درصد مردم دنیا برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کرده‌اند

نوآم چامسکی نظریه پرداز آمریکایی و استاد دانشگاه ام آی تی معتقد است که حداقل ۸۰ درصد مردم دنیا برنامه هسته ای ایران را مورد تأیید قرار داده اند.

آخرین اخبار