استانبولی زبان محلی ایران؟ مسئولین صدا وسیما در خواب

یکی از شرکت های صنایع غذایی در تبلیغات انبوه تلویزیونی خود، دو آهنگ از خوانندگان ترکیه به زبان ترکی استانبولی را میان زبان اقوام ایرانی گنجانده است.

آخرین اخبار