استاد مصطفی‌کمال پورتراب

هدفم این است که همیشه بیاموزم

مصطفی‌کمال پورتراب، استاد موسیقی کشورمان گفت: هدفم این است که همیشه بیاموزم و تا قبل از اینکه پیکرم در خاک دفن شود بتوانم آنچه را که فراگرفته ام به هموطنانم منتقل کنم.

آخرین اخبار