سالگرد درگذشت نویسنده تاریخ شهرضا

نویسنده تاریخ شهرضا در سن ۸۲ سالگی در شامگاه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۲ درگذشت.

شامگاه شنبه

نویسنده تاریخ شهرضا درگذشت

شامگاه شنبه، نویسنده تاریخ شهرضا در سن ۸۲ سالگی درگذشت.

آخرین اخبار