جنتی:

زخمه تار استاد لطفی، بیان سخن مردم بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: محمدرضا لطفی موسیقیدان فقید که با زخمه تار سخن مردم را به منصه ظهور می رساند، یکی از نمادهای بارز موسیقی فاخر ایران است که درگذشت وی برای همه مردم هنر دوست و جامعه هنری ایران ضایعه ای بزرگ و جبران نشدنی است.

آخرین اخبار