در ششمين جشنواره ملي فناوري نانو/

دانش‌آموزان پژوهش‌سرای استاد طاهر شهرضا افتخار آفریدند

بیشترین رتبه‌‌های نانو توسط دانش آموزان پژوهش سرای استاد طاهر شهرضا در ششمین جشنواره ملی فناوری نانو به دست آمد.

مدیر پژوهش‌سرای استاد طاهر شهرضا:

دانش‌آموزان شهرضا رتبه برتر پنجمین جشنواره کشوری نانو را کسب کردند

مدیر پژوهش‌سرای استاد طاهر شهرضا گفت: در این دوره ۱۰۲ طرح از سراسرکشور به مرحله نهایی راه یافت که از نوزده طرح مربوط به استان اصفهان، دوازده طرح مربوط به دانش آموزان شهرستان شهرضا بود و سه طرح ذیل موفق به کسب رتبه برترکشوری شدند.

مسئول پژوهش سرای استاد طاهر شهرضا مطرح کرد

راهیابی ۱۲ طرح دانش آموزان شهرضا به پنجمین جشنواره کشوری نانو

مسئول پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهر شهرضا گفت: : ۱۲ طرح دانش آموزان شهرستان شهرضا در پنجمین جشنواره کشوری دانش آموزی نانو پذیرفته شد.

در گفت و گو با محمد مولایی تشریح شد:

موفقیت های انجمن نانو فناوری و مواد پیشرفته پژوهش سرای استاد طاهر شهرضا

یکی از افتخارات پژوهش سرا، کسب رتبه پژوهش سرای برتر کشور در سال ۱۳۸۸است که این امر به همت وتلاش دانش آموزان و مسئولین مربوطه در پژوهش سرا انجام گرفت.

آخرین اخبار