به مناسبت روز معلم انجام شد:

تجلیل از استادان دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

به مناسبت روز معلم و بزرگ داشت مقام شامخ استاد و گرامی داشت یاد و خاطره نظریه پرداز انقلاب اسلامی ایران فیلسوف متفکر استاد شهید مرتضی مطهری از استادان دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا تجلیل شد.

آخرین اخبار