ماجرای مناظره دکتر و شیخ / مفتی وهابی که بعد از ۷۰ سال مبلغ مکتب اهل بیت شد

گزارش این مناظره به هیچ وجه عنوان قصد شیعه نمودن برادران و خواهران اهل تسنن را ندارد و صرفاً به عنوان یک آیینه در برابر این عزیزان قرار گرفته است تا نشان دهد، اسلام حقیقی با اعتقادات این عزیزان چقدر فاصله دارد و چقدر مکتب اهل بیت(ع) به اسلام حقیقی نزدیک است.

آخرین اخبار