در همایش مهدویت شهرضا مطرح شد

ایران پایگاه اصلی مبارزه با امپریالیسم در جهان است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا آقایی در همایش مهدویت در شهرضا گفت: ایران پایگاه اصلی مبارزه با امپریالیسم در جهان است.

آخرین اخبار