نبویان

فرقه تشیع لندنی از مروجان دین حداقلی است

محمود نبویان گفت: مرجعیت در اسلام با تعریف خاص خودش معنا دارد و اینطور نیست که هرکس که خودش بخواهد و یا از بیرون برایش بخوانند، مرجع تقلید بشود.

گام هایی که وزیر علوم را به استیضاح کشاند

سایت‌ها و رسانه‌های کشور با انتشار اسناد و مدارکی دلایل خود را برای استیضاح وزیر علوم مطرح کردند.

استاد دانشگاه حامی اعتدال به پوچی رسید!

زیباکلام که عنوان خوشنام «استاد دانشگاه تهران» را نیز با خود یدک می کشد و در مناظره های سیاسی، مطالبه گر سخنان علمی است، به نظر می رسد این روزها اسیر جریانات سیاسی شده و با سیاست زدگی، سعی دارد مسیر بی منطقی رادر پیش گیرد.

صادق زیباکلام:

هاشمی معمار کبیر انقلاب است!

استاد دانشگاه تهران گفت: هاشمی معمار کبیر انقلاب است!

آخرین اخبار