احتمال بازنگری در اطلاعات رسیده به آژانس

دیپلمات‌های غربی می‌گویند احتمال دارد آژانس به واسطه افشای تلاش واشنگتن برای وارد کردن اسناد ساختگی، در اطلاعاتی که دریافت کرده، بازنگری کند.

آخرین اخبار