در کارگروه فرهنگی، اجتماعی شهرستان مطرح شد:

جمعیت ۲۰ هزار نفری سروستان در ۴ سال آینده/ ضرورت احداث استادیوم کارگری/ هزینه ۳میلیارد تومانی فاضلاب سروستان

فرماندار شهرضا گفت: در این منطقه یک زمین ورزشی نیاز است باید یک استادیوم کارگری با ظرفیت ۵ هزار نفر در سروستان احداث شود.

آخرین اخبار