هدایتی:

با قدرت در مزایده چهارم شرکت می کنیم

مالک استیل آذین عنوان کرد: استیل آذین از طریق قانونى به دنبال احقاق حق خود در مزایده سوم مى باشد، که بحمدالله تا الان نتایج امیدوار کننده اى هم گرفته اند.

آخرین اخبار