تکذیب آغاز مرحله دوم حذف یارانه پردرآمدها

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبر آغاز مرحله دوم حذف یارانه پردرآمدها را تکذیب کرد.

آخرین اخبار