تاسیس هیات متوسلین به اسب امام حسین ع

انحراف در محافل عزاداری مذهبی، همچنان ادامه دارد و هر روز پدیده جدیدی در این زمینه بروز می‌کند.

آخرین اخبار