جام جهانی بدون پیام صادقیان، مهدی رحمتی و علی کریمی!/علی کریمی به فوتبالش ادامه می دهد؟

اسامی ملی پوشان برای اردوی اتریش اعلام شد و کارلوس کروش خیال همه را راحت کرد که نه رحمتی به اردوها بر می گردد و نه علی کریمی.علی کریمی همچنان امیدوار می ماند؟ او که در همه ۱۶ سال گذشته یکی از مدعیان پیراهن تیم ملی بوده شاید حالا دیگر انگیزه ای برای بازی در زمین مسابقه نداشته باشد.

آخرین اخبار