فهرست غیر رسمی اسامی کابینه جدید یمن

چند پایگاه خبری یمنی فهرست اسامی کابینه جدید دولت این کشور را منتشر کردند.

آخرین اخبار