معاون اسبق سازمان انرژی اتمی:

لغو تحریم، هیچ ضمانتی ندارد؛ چه برسد به تعلیق تحریم/مغایرت بازدید از مراکز نظامی با قانون‌ اساسی

اخوان فرد اذعان داشت: این موضوع با اصول مختلف قانون اساسی ما و همچنین قواعد حقوقی نظیر قاعده نفی سبیل تعارض مستقیم دارد

آخرین اخبار