آخرین جزئیات درگیری مرزبانان با اشرار از زبان فرمانده مرزبانی

شهادت ۱۴ مرزبان در درگیری با اشرار/ اسارت مرزبانان صحت ندارد

فرمانده مرزبانی کشور با تایید خبر شهادت ۱۴ مرزبان در درگیری با اشرار تاکید کرد: هیچ یک از مرزبانان به اسارت اشرار در نیامده‌اند.

آخرین اخبار