فرمانده نیروی انتظامی کل کشور:

تهران امن‌ترین پایتخت در دنیا است

فرمانده نیروی انتظامی کل کشور گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده تهران جزو امن‌ترین پایتخت در دنیا است.

آخرین اخبار