از گران شدن گاز تا آرامش در بازار ارز و قطع شدن سهمیه بنزین برخی خودروها!

رئیس انجمن جایگاه‌داران از کارتهای سوخت ویژه ای خبر داد و گفت: “ویژگی این کارت‌ها آن است که ۴ لیتر از سهمیه کم می‌کند اما در ازای ۴ لیتر، حدود ۶۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی بدون کسری سهمیه برداشت می‌کند.

آخرین اخبار