بنای حقوق بشر آمریکایی بر روی یک هزار قربانی سلاح های شیمیایی سیستان و بلوچستان

هشتم تیرماه، روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی است در چنین روزهایی بود که در اوج وحشیگری استکبار جهانی ملت مظلوم ایران مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند.

آخرین اخبار