آزمون ورودی حوزه های علمیه در مدینه العلم شهرضا برگزار شد

آزمون داوطلبان ورود به حوزه های علمیه در حوزه مدینه العلم صاحب الزمان (عج) شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار