ماجرای خواندنی قتل شوهر دوم بخاطر ازدواج با فرهاد

فرزانه هستم و ۳۷ سال دارم. دو بار ازدواج کردم ولی زندگی شادی نداشتم. هر دو بار شکست خوردم. در ازدواج سومم باید خوشبخت می‌شدم مهریه‌ام خون‌بهای همسر دومم شد.

آخرین اخبار