با دختران عراقی ازدواج نکنید

در بررسی اظهاراتی که بین عناصر این سازمان های تروریستی بویژه با عناصر انتحاری رد و بدل می شود می‌شنویم که می گویند: برو که به سوی حورالعین می روی.

آخرین اخبار