ازدواج خنده دار اینترنتی (طنز)

توسعه اینترنت و دسترسی بسیار آسان از طریق گوشی معمولا ابعاد زندگی ما را تحت الشعاع خود قرار داده است.

آخرین اخبار