در این کشور دختران برای خود شوهر اجاره می کنند

در کشور چین بسیاری از افراد بخصوص دختران مجبور هستند برای پیدا کردن شغل مناسب به شهر های دیگر رفته و دور از خانواده زندگی کنند.

مهمترین دلایل برای یک ازدواج

هر چند تحولات در ازدواج جوانان امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است، اما آنچه ازدواج در روزگار ما را از گذشته متفاوت ساخته، گستردگی دامنه تحولات در ازدواج است .

آخرین اخبار