رئیس دانشگاه آزاد شهرضا مطرح کرد؛

انتخاب کارمند دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا به عنوان استعداد درخشان

کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا توسط ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به عنوان استعداد درخشان انتخاب و معرفی شد.

در مسابقات کاراته قهرمانی اصفهان

تیم کاراته دانشجویان دانشگاه آزاد شهرضا نایب قهرمان شد

تیم کاراته دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در نهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان نایب قهرمان شد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی

خوابگاه دانشجویی پسران دانشگاه آزاد شهرضا به بهره برداری رسید

با آغاز سال تحصیلی جدید خوابگاه دانشجوئی پسران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به بهره‌برداری رسید.

با تأسیس دو رشته جدید

تعداد رشته های دانشگاه آزاد شهرضا به ۷۶ رشته افزایش پیدا کرد

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرضا گفت: با تأسیس سی و هشتمین رشته کارشناسی ارشد و سی و هشتمین رشته کارشناسی تعداد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا به ۷۶ رشته رسید.

آخرین اخبار