مشاور خانواده:

میانگین گفت‌وگو در خانواده‌های ایرانی ۸ دقیقه است

پزشک و مشاوره خانواده گفت: یکی از معضلات خانواده ایرانی این است که ۸ دقیقه با هم حرف می‌زنند و این مدت هم صرف امر و نهی می‌شود.

آخرین اخبار