نظر ۱۳ شخصیت بین‌المللی درباره نامه اخیر رهبر معظم انقلاب

علی‌رغم سانسور نامه رهبری به جوانان در اروپا و آمریکا،کارشناسان تأثیر این نامه را در جهت مقابله با اسلام ستیزی و گرایش جوانان به حقیقت، راهبردی دانسته‌اند.

آخرین اخبار