حمله تفکرات وهابی عربستان به اروپا

یک نویسنده بریتانیایی خبر داد عربستان پروژه انتشار دیدگاه وهابی را از زمان آغاز جنگ سرد در شرق اروپا کلید زده است.

آخرین اخبار