نسل بعدی تروریست‌ها زنان هستند؟

نزدیک ده سال زمان بین دستگیری اولین زن عضو سازمان القاعده در عربستان سعودی (در سال ۲۰۰۴) یعنی همسر “صالح العوفی” با فرار “اروی البغدادی” به یمن، فاصله وجود دارد.

آخرین اخبار