رئیس اداره ارشاد شهرضا مطرح کرد؛

لزوم ایجاد کتابخانه در کانون‌های فرهنگی و هنری در روستاهای شهرضا

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا بر لزوم ایجاد کتابخانه‌های کانون‌های فرهنگی و هنری در مناطق روستایی شهرستان شهرضا تأکید کرد.

رئیس اداره ارشاد شهرضا:

در ۸ ماه سال ۹۳ هیچ اعتبار فرهنگی در شهرضا جذب نشده است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: در ۸ ماه سپری شده از سال ۹۳ هیچ اعتباری در بخش فرهنگی در شهرستان جذب نشده است.

آخرین اخبار