نخستین تصویر از «پایتخت ۴» در چین

این عکس را بانی‌فیلم منتشر کرده و آن را “نخستین تصویر از «پایتخت ۴» در پایتخت چین” نامیده است.

آخرین اخبار