دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانک‌ها به‌شرط رضایت مشتری اشکال ندارد

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانک‌ها را به‌شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال اعلام کرد.

ارسال پیامک برای سبد کالا مورد تایید نیست

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در خصوص پخش پیامک هایی برای ثبت نام سبد کالا گفت: این پیامک ها به هیچ عنوان مورد تایید سازمان نیست و شایعه است.

آخرین اخبار