امیرعبداللهیان:

ممانعت عربستان از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه بدون واکنش نمی‌ماند

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان گفت: “رفتار عربستان در محاصره یمن و ممانعت از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه بدون واکنش نخواهد ماند”.

آخرین اخبار