نتایج یک نظرسنجی نشان داد

اغلب آمریکایی‌ها مخالف ارسال سلاح به سوریه هستند

نظرسنجی که اخیرا موسسه افکارسنجی «پیو» انجام داده نشان می‌دهد اکثریت بزرگی از جامعه آمریکا با طرح رئیس‌جمهور این کشور برای ارسال سلاح به سوریه مخالف هستند. بنا بر این گزارش، تنها ۲۰درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با تسلیح مخالفان دولت سوریه موافق بوده‌اند در حالی که ۷۰درصد از پرسش‌شوندگان با این طرح مخالفت […]

آخرین اخبار