مدیرعامل شرکت ایوان نقش جهان:

جلوگیری از ایجاد سکونت گاه های غیررسمی در اولویت باشد/شهرستان شهرضا در ساختمان سازی ارزش‌های خود را فراموش کرده است

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ایوان نقش جهان گفت: جلوگیری از ایجاد سکونت گاه‌های غیررسمی باید در اولویت باشد.

آخرین اخبار